News

Home»Ministry Partners»The Psalm 117 Music Video

The Psalm 117 Music Video

We are thankful for everyone in our network (12 nations and 8 languages) who helped with this project. We hope it will bring smiles to many faces as we all rejoice in God’s love toward His people.

Copy of ps117

The video was prepared to help celebrate our 40th anniversary at our Vision Night events. The first Vision Night is tonight!

After this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. — Revelation 7:9 (NLT)

If this video made you smile, share www.gnpi.org/psalm117 with your friends on social media. Download the video on Vimeo by clicking here to share with your church.

There is also a Behind the Scenes of Psalm 117.

One Response to “The Psalm 117 Music Video”

[…] Good News Productions Intl (GNPI) ծառայության գործընկերները  12 երկրներից միասին տեսահոլովակ են նկարահանել, որում երգում են 117-րդ Սաղմոսը: GNPI-ի մամուլի ծառայության տեղեկացմամբ տեսահոլովակի ստեղծման աշխատանքներին մասնակցել են 12 ազգությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր Սաղմոսը երգում են 8 լեզուներով: Տեսահոլովակում ներկայացված  են նաև  այդ ժողովուրդների երաժշտական գործիքները: << Մենք հուսով ենք, որ տեսահոլովակը դրական հույզեր կառաջացնի>>-ասել են  GNPI-ի ներկայացուցիչները: Նշենք, որ GNPI-ն ոչ կոմերցիոն  կազմակերպություն է, որը ամբողջ աշխարհում  Ավետարանը տարածում է զանգվածային լրատվամիջոցների և աստվածաշնչյան թեմաներով  կինոնկարների միջոցով:     […]

Leave a Reply

UA-961736-4